Logo de la Colla Castellers de Barcelona

Fotos

400A5281

400A5281 | 2023-03-19 12:58:30 | [fotos]

400A5297

400A5297 | 2023-03-19 13:00:25 | [fotos]

400A5288

400A5288 | 2023-03-19 12:58:50 | [fotos]

400A5300

400A5300 | 2023-03-19 13:00:28 | [fotos]

400A5400

400A5400 | 2023-03-19 13:21:19 | [fotos]

400A5343

400A5343 | 2023-03-19 13:10:31 | [fotos]

400A5394

400A5394 | 2023-03-19 13:19:24 | [fotos]

400A5397

400A5397 | 2023-03-19 13:20:24 | [fotos]

400A5406

400A5406 | 2023-03-19 13:22:22 | [fotos]

400A5302

400A5302 | 2023-03-19 13:00:30 | [fotos]

400A5324

400A5324 | 2023-03-19 13:02:10 | [fotos]

400A5357

400A5357 | 2023-03-19 13:11:37 | [fotos]

400A4956

400A4956 | 2023-03-19 12:17:42 | [fotos]

400A5409

400A5409 | 2023-03-19 13:22:25 | [fotos]

400A4962

400A4962 | 2023-03-19 12:18:15 | [fotos]

400A5100

400A5100 | 2023-03-19 12:34:59 | [fotos]

400A5419

400A5419 | 2023-03-19 13:24:23 | [fotos]

400A5417

400A5417 | 2023-03-19 13:24:18 | [fotos]

400A5420

400A5420 | 2023-03-19 13:24:51 | [fotos]

400A5104

400A5104 | 2023-03-19 12:35:24 | [fotos]

400A5149

400A5149 | 2023-03-19 12:44:44 | [fotos]

400A4984

400A4984 | 2023-03-19 12:20:39 | [fotos]

400A4916

400A4916 | 2023-03-19 12:14:22 | [fotos]

400A5197

400A5197 | 2023-03-19 12:51:41 | [fotos]

400A5202

400A5202 | 2023-03-19 12:53:00 | [fotos]

400A5093

400A5093 | 2023-03-19 12:34:16 | [fotos]

400A5365

400A5365 | 2023-03-19 13:13:19 | [fotos]

400A5371

400A5371 | 2023-03-19 13:17:48 | [fotos]

400A4929

400A4929 | 2023-03-19 12:15:06 | [fotos]

400A4988

400A4988 | 2023-03-19 12:20:54 | [fotos]

400A4940

400A4940 | 2023-03-19 12:15:55 | [fotos]

400A5244

400A5244 | 2023-03-19 12:56:33 | [fotos]

400A5097

400A5097 | 2023-03-19 12:34:39 | [fotos]

400A5095

400A5095 | 2023-03-19 12:34:19 | [fotos]

400A5099

400A5099 | 2023-03-19 12:34:39 | [fotos]

400A5221

400A5221 | 2023-03-19 12:55:04 | [fotos]

400A5227

400A5227 | 2023-03-19 12:55:11 | [fotos]

400A5250

400A5250 | 2023-03-19 12:56:50 | [fotos]

400A5109

400A5109 | 2023-03-19 12:35:46 | [fotos]

400A5110

400A5110 | 2023-03-19 12:35:55 | [fotos]

400A5163

400A5163 | 2023-03-19 12:45:49 | [fotos]

400A5230

400A5230 | 2023-03-19 12:55:39 | [fotos]

400A5235

400A5235 | 2023-03-19 12:55:49 | [fotos]

400A5191

400A5191 | 2023-03-19 12:51:16 | [fotos]

400A4934

400A4934 | 2023-03-19 12:15:23 | [fotos]

400A4937

400A4937 | 2023-03-19 12:15:31 | [fotos]

400A4953

400A4953 | 2023-03-19 12:16:56 | [fotos]

400A4964

400A4964 | 2023-03-19 12:18:26 | [fotos]

400A4982

400A4982 | 2023-03-19 12:20:09 | [fotos]

400A4918

400A4918 | 2023-03-19 12:14:34 | [fotos]

400A5380

400A5380 | 2023-03-19 13:18:20 | [fotos]

400A5382

400A5382 | 2023-03-19 13:18:34 | [fotos]

400A5188

400A5188 | 2023-03-19 12:50:45 | [fotos]

400A5190

400A5190 | 2023-03-19 12:51:10 | [fotos]

400A5196

400A5196 | 2023-03-19 12:51:27 | [fotos]

400A5204

400A5204 | 2023-03-19 12:53:29 | [fotos]

400A5220

400A5220 | 2023-03-19 12:55:03 | [fotos]

400A5373

400A5373 | 2023-03-19 13:17:57 | [fotos]

400A5374

400A5374 | 2023-03-19 13:18:03 | [fotos]

400A5387

400A5387 | 2023-03-19 13:18:53 | [fotos]

400A5390

400A5390 | 2023-03-19 13:18:56 | [fotos]

400A5113

400A5113 | 2023-03-19 12:36:00 | [fotos]

400A5121

400A5121 | 2023-03-19 12:36:30 | [fotos]

400A5120

400A5120 | 2023-03-19 12:36:19 | [fotos]

400A5141

400A5141 | 2023-03-19 12:38:18 | [fotos]

400A5179

400A5179 | 2023-03-19 12:49:42 | [fotos]

400A5183

400A5183 | 2023-03-19 12:49:52 | [fotos]

400A5261

400A5261 | 2023-03-19 12:57:24 | [fotos]

400A5272

400A5272 | 2023-03-19 12:58:02 | [fotos]

400A5010

400A5010 | 2023-03-19 12:22:57 | [fotos]

400A5021

400A5021 | 2023-03-19 12:24:42 | [fotos]

400A5078

400A5078 | 2023-03-19 12:33:05 | [fotos]

400A5426

400A5426 | 2023-03-19 13:25:17 | [fotos]

400A4990

400A4990 | 2023-03-19 12:20:55 | [fotos]

400A5007

400A5007 | 2023-03-19 12:22:45 | [fotos]

400A5077

400A5077 | 2023-03-19 12:32:50 | [fotos]

400A5431

400A5431 | 2023-03-19 13:25:31 | [fotos]

400A5438

400A5438 | 2023-03-19 13:29:56 | [fotos]

400A5434

400A5434 | 2023-03-19 13:28:08 | [fotos]

400A4915

400A4915 | 2023-03-19 12:14:13 | [fotos]

400A5435

400A5435 | 2023-03-19 13:28:14 | [fotos]

400A4925

400A4925 | 2023-03-19 12:14:56 | [fotos]

400A4927

400A4927 | 2023-03-19 12:15:02 | [fotos]

400A4931

400A4931 | 2023-03-19 12:15:12 | [fotos]

400A4920

400A4920 | 2023-03-19 12:14:35 | [fotos]

400A4924

400A4924 | 2023-03-19 12:14:46 | [fotos]

400A4911

400A4911 | 2023-03-19 12:13:51 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 36

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 36 | 2023-03-19 13:38:53 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 8

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 8 | 2023-03-19 13:16:45 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 37

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 37 | 2023-03-19 13:58:04 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 9

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 9 | 2023-03-19 13:16:59 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 4

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 4 | 2023-03-19 13:15:52 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 62

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 62 | 2023-03-19 14:27:34 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 32

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 32 | 2023-03-19 13:38:00 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 12

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 12 | 2023-03-19 13:17:34 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 13

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 13 | 2023-03-19 13:17:48 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 34

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 34 | 2023-03-19 13:38:46 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 33

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 33 | 2023-03-19 13:38:07 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 35

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 35 | 2023-03-19 13:38:50 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 10

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 10 | 2023-03-19 13:17:03 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 11

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 11 | 2023-03-19 13:17:22 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 20

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 20 | 2023-03-19 13:33:54 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 38

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 38 | 2023-03-19 13:58:12 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 39

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 39 | 2023-03-19 13:58:57 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 5

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 5 | 2023-03-19 13:16:00 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 56

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 56 | 2023-03-19 14:21:04 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 24

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 24 | 2023-03-19 13:36:44 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 25

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 25 | 2023-03-19 13:36:56 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 21

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 21 | 2023-03-19 13:34:48 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 44

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 44 | 2023-03-19 14:00:24 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 45

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 45 | 2023-03-19 14:16:52 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 42

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 42 | 2023-03-19 14:00:01 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 26

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 26 | 2023-03-19 13:37:01 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 27

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 27 | 2023-03-19 13:37:03 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 54

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 54 | 2023-03-19 14:20:34 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 57

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 57 | 2023-03-19 14:22:12 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 50

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 50 | 2023-03-19 14:19:03 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 40

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 40 | 2023-03-19 13:59:07 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 41

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 41 | 2023-03-19 13:59:57 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 43

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 43 | 2023-03-19 14:00:13 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 46

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 46 | 2023-03-19 14:17:28 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 47

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 47 | 2023-03-19 14:17:38 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 14

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 14 | 2023-03-19 13:18:01 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 15

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 15 | 2023-03-19 13:18:17 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 16

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 16 | 2023-03-19 13:18:21 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 48

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 48 | 2023-03-19 14:18:08 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 49

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 49 | 2023-03-19 14:18:40 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 51

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 51 | 2023-03-19 14:19:08 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 58

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 58 | 2023-03-19 14:22:28 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 59

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 59 | 2023-03-19 14:27:10 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 18

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 18 | 2023-03-19 13:33:19 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 17

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 17 | 2023-03-19 13:33:14 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 19

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 19 | 2023-03-19 13:33:45 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 52

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 52 | 2023-03-19 14:19:58 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 53

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 53 | 2023-03-19 14:20:02 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 55

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 55 | 2023-03-19 14:20:50 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 22

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 22 | 2023-03-19 13:35:28 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 23

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 23 | 2023-03-19 13:35:31 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 28

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 28 | 2023-03-19 13:37:07 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 60

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 60 | 2023-03-19 14:27:29 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 61

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 61 | 2023-03-19 14:27:32 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 30

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 30 | 2023-03-19 13:37:46 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 29

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 29 | 2023-03-19 13:37:33 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 31

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 31 | 2023-03-19 13:37:51 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 6

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 6 | 2023-03-19 13:16:18 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 7

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 7 | 2023-03-19 13:16:22 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 2

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 2 | 2023-03-19 13:09:39 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 3

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 3 | 2023-03-19 13:13:42 | [fotos]

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 1

19 de març - Diada de Josep Sala a la plaça del Mercat del Clot - Ignasi Arauz 1 | 2023-03-19 13:09:26 | [fotos]

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 67

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 67 | 2023-03-18 19:50:09 | [fotos]

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 66

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 66 | 2023-03-18 19:48:30 | [fotos]

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 65

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 65 | 2023-03-18 19:46:04 | [fotos]

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 64

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 64 | 2023-03-18 19:45:32 | [fotos]

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 63

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 63 | 2023-03-18 19:45:18 | [fotos]

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 14

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 14 | 2023-03-18 18:16:09 | [fotos]

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 62

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 62 | 2023-03-18 19:41:53 | [fotos]

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 61

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 61 | 2023-03-18 19:41:33 | [fotos]

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 60

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 60 | 2023-03-18 19:36:06 | [fotos]

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 59

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 59 | 2023-03-18 19:35:45 | [fotos]

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 58

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 58 | 2023-03-18 19:35:33 | [fotos]

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 57

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 57 | 2023-03-18 19:35:01 | [fotos]

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 56

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 56 | 2023-03-18 19:20:59 | [fotos]

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 55

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 55 | 2023-03-18 19:19:57 | [fotos]

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 54

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 54 | 2023-03-18 19:19:34 | [fotos]

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 53

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 53 | 2023-03-18 19:18:19 | [fotos]

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 52

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 52 | 2023-03-18 19:16:48 | [fotos]

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 51

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 51 | 2023-03-18 19:16:38 | [fotos]

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 50

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 50 | 2023-03-18 19:16:05 | [fotos]

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 46

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 46 | 2023-03-18 19:08:58 | [fotos]

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 49

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 49 | 2023-03-18 19:10:09 | [fotos]

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 45

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 45 | 2023-03-18 19:08:37 | [fotos]

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 48

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 48 | 2023-03-18 19:09:55 | [fotos]

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 47

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 47 | 2023-03-18 19:09:30 | [fotos]

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 36

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 36 | 2023-03-18 18:43:47 | [fotos]

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 44

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 44 | 2023-03-18 19:06:35 | [fotos]

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 43

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 43 | 2023-03-18 19:05:41 | [fotos]

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 39

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 39 | 2023-03-18 18:47:57 | [fotos]

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 40

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 40 | 2023-03-18 18:48:26 | [fotos]

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 42

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 42 | 2023-03-18 19:03:33 | [fotos]

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 41

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 41 | 2023-03-18 18:59:44 | [fotos]

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 34

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 34 | 2023-03-18 18:42:40 | [fotos]

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 35

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 35 | 2023-03-18 18:43:16 | [fotos]

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 38

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 38 | 2023-03-18 18:46:39 | [fotos]

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 37

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 37 | 2023-03-18 18:46:01 | [fotos]

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 13

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 13 | 2023-03-18 18:15:13 | [fotos]

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 32

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 32 | 2023-03-18 18:41:33 | [fotos]

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 33

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 33 | 2023-03-18 18:42:03 | [fotos]

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 31

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 31 | 2023-03-18 18:41:27 | [fotos]

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 15

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 15 | 2023-03-18 18:16:17 | [fotos]

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 16

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 16 | 2023-03-18 18:16:33 | [fotos]

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 30

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 30 | 2023-03-18 18:41:18 | [fotos]

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 17

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 17 | 2023-03-18 18:17:03 | [fotos]

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 29

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 29 | 2023-03-18 18:41:02 | [fotos]

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 18

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 18 | 2023-03-18 18:17:28 | [fotos]

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 28

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 28 | 2023-03-18 18:40:30 | [fotos]

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 19

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 19 | 2023-03-18 18:17:54 | [fotos]

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 27

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 27 | 2023-03-18 18:40:22 | [fotos]

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 26

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 26 | 2023-03-18 18:40:13 | [fotos]

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 20

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 20 | 2023-03-18 18:18:04 | [fotos]

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 25

18 de març 2023 - Diada de Josep Oriol a la Plaça del Pi - Ignasi Arauz 25 | 2023-03-18 18:40:10 | [fotos]


Més fotos al nostre canal de Flickr